تاتو بدن

آموزش تاتو بصورت فشرده

2:تاتوی بدن در الهیه

تاتوی بدن در الهیه سالن تهران بکس تاتوی بدن در الهیه ، سالن تهران بکس صورت میگیرد ‌. این روش که در قدیم با نام خالکوبی مرسوم بود . با...