تهران بکس

تعمیرکار سشوار در محل 09211643974

:تعمیرکار سشوار در محل تعمیرکار سشوار در محل ، سیار 09211643974[محمدبخشی] . اگر موارد زیر را مشاهده ، سشوار شما نیاز به تعمیر دارد .   عیب ۱: سشوار اصلاً روشن نمی شود .  عیب ۲: بدنه سشوار در حال کار بسیار داغ می شود . اما ترموستات مدار را قطع نمی کند . عيب 3: موتور […]

برقکار ماهر در محل محدوده ولنجک 09211643974

برقکار ماهر در محل محدوده ولنجک برقکار ماهر در محل محدوده ولنجک ، سیار 09211643974[محمدبخشی] . در هر نقطه ار تهران پاسخ گوی سرویس برق کاری شما خواهید بود . اگر که برق قطع شده . اتصالی برق دارید . کنتور عیب کرده . فیوز سوخته . بوی سوختگی از سیمها اومده . و دنبال رفع […]

برقکار ماهر در محل محدوده زعفرانیه 09211643974

برقکار ماهر در محل محدوده زعفرانیه برقکار ماهر در محل محدوده زعفرانیه ، سیار 09211643974[محمدبخشی] . در هر نقطه ار تهران پاسخ گوی سرویس برق کاری شما خواهید بود . اگر که برق قطع شده . اتصالی برق دارید . کنتور عیب کرده . فیوز سوخته . بوی سوختگی از سیمها اومده . و دنبال رفع اتصالی […]

برقکار ماهر در محل محدوده الهیه 09211643974

برقکار ماهر در محل محدوده الهیه برقکار ماهر در محل محدوده الهیه ، سیار 09211643974[محمدبخشی] . در هر نقطه ار تهران پاسخ گوی سرویس برق کاری شما خواهید بود . اگر که برق قطع شده . اتصالی برق دارید . کنتور عیب کرده . فیوز سوخته . بوی سوختگی از سیمها اومده . و دنبال رفع اتصالی […]

برقکار ماهر در محل محدوده فرشته 09211643974

برقکار ماهر در محل محدوده فرشته برقکار ماهر در محل محدوده فرشته ، سیار 09211643974[محمدبخشی] . در هر نقطه ار تهران پاسخ گوی سرویس برق کاری شما خواهید بود . اگر که برق قطع شده . اتصالی برق دارید . کنتور عیب کرده . فیوز سوخته . بوی سوختگی از سیمها اومده . و دنبال رفع اتصالی […]

برقکار ماهر در محدوده تجریش 09211643974

برقکار ماهر در محل محدوده تجریش برقکار ماهر در محل محدوده تجریش ، سیار 09211643974[محمدبخشی] . در هر نقطه ار تهران پاسخ گوی سرویس برق کاری شما خواهید بود . اگر که برق قطع شده . اتصالی برق دارید . کنتور عیب کرده . فیوز سوخته . بوی سوختگی از سیمها اومده . و دنبال رفع اتصالی […]

برقکار ماهر در محل جردن 09211643974

برقکار ماهر در محل جردن برقکار ماهر در محل جردن ، سیار 09211643974[محمدبخشی] . در هر نقطه ار تهران پاسخ گوی سرویس برق کاری شما خواهید بود . اگر که برق قطع شده . اتصالی برق دارید . کنتور عیب کرده . فیوز سوخته . بوی سوختگی از سیمها اومده . و دنبال رفع اتصالی برق تک […]

برقکار ماهر در محمودیه 09211643974

برقکار ماهر در محل محمودیه برقکار ماهر در محل محمودیه ، سیار 09211643974[محمدبخشی] . در هر نقطه ار تهران پاسخ گوی سرویس برق کاری شما خواهید بود . اگر که برق قطع شده . اتصالی برق دارید . کنتور عیب کرده . فیوز سوخته . بوی سوختگی از سیمها اومده . و دنبال رفع اتصالی برق تک […]

برقکار سیار در تهران 09211643974

برقکار سیار در تهران برقکار سیار در تهران 09211643974[محمدبخشی] . در هر نقطه ار تهران پاسخ گوی سرویس برق کاری شما خواهید بود . کسی است که عیوب دستگاه های الکترونیکی را تعمیر می کند .همچنین قطعات آسیب دیده یا معیوب را جدا می کند . تعمیر یا تعویض می کند . و برای تایید عملکرد […]

تعمیرکار کولر آبی در محل زعفرانیه 09211643974

تعمیرکار کولر آبی در محل زعفرانیه تعمیرکار کولر آبی در محل زعفرانیه ، سیار 09211643974[محمدبخشی] . فصل تابستان هیچ‌چیز مثل یک کولر آبی نمی‌تواند هوای لذت‌بخش و خنک را به شما هدیه دهد . کولر آبی دستی هم برخلاف اندازه کوچک خود ، محیط‌های کوچک را خیلی خوب و سریعت خنک می‌کند . اما متأسفانه […]