اسکالپ سر آقایان در محمودیه 09126074167

اسکالپ سر آقایان در زعفرانیه 09126074167

اسکالپ سر آقایان در زعفرانیه  اسکالپ سر آقایان در زعفرانیه . سالن تهران بکس با عنوان هاشور سر شناخته شده است . این روشی برای رفع طاسی سر و کم پشتی...