تهران بکس

5:لیزر آقایان در اوین

لیزر بدن آقایان نزدیک پالادیوم

لیزر آقایان در اوین اینجاست لیزر آقایان در اوین ، در سالن تهران بکس یک راهکار اصولی برای از بین بردن و کم کردن موهای اضافی شماست. هرکسی که نمی‌تواند روش‌های مختلف اصلاح مثل تیغ زدن{شیو} ماشین‌های اصلاح یا وکس کردن را تحمل بکند، و یا با استفاده از آن دچار حساسیت و آلرژی های […]

4:لیزر آقایان در فرشته

لیزر بدن آقایان نزدیک پالادیوم

لیزر آقایان در فرشته اینجاست لیزر آقایان در فرشته ، در سالن تهران بکس یک راهکار اصولی برای از بین بردن و کم کردن موهای اضافی شماست. هرکسی که نمی‌تواند روش‌های مختلف اصلاح مثل تیغ زدن{شیو} ماشین‌های اصلاح یا وکس کردن را تحمل بکند، و یا با استفاده از آن دچار حساسیت و آلرژی های […]