تهران بکس

میکروبلیدینگ برای ابروهای بور مردانه ۰۹۱۲۶۰۷۴۱۶۷

فیبروز ابروی مردانه

میکروبلیدینگ برای ابروهای بور مردانه میکروبلیدینگ برای ابروهای بور مردانه ، در سالن مردانه ی تهران بکس با مدیریت حمید بخشی صورت میپذیرد . ما ندانسته های میکروبلیدینگ را برای شما بازگو میکنیم . فیبروز ابرو و میکروبلیدینگ هر دو از روش های زیباسازی نیمه دائم ابرو است . با این تفاوت که در روش میکروبلیدینگ […]